Jacques Hoogenboom
Adviseur Ondernemersfondsen
Interim Fondsmanager

Telefoon:
06 14 020 330
Email
jacques@hoogenboom.info
Adres
Kerkeburen 56
8754 EA Makkum

Mijn naam is  Jacques Hoogenboom

Ondernemersfondsen hebben sinds september 2014 mijn zakelijke leven voor een aanzienlijk deel bepaald. Tot 31 december 2015 was ik nauw betrokken bij de oprichting en organisatie van het ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân, waar ik vervolgens tot 1 maart 2020 als Fondsmanager verantwoordelijk was voor de operationele activiteiten.

Het Fonds van Súdwest-Fryslân kan met een gerust hart het meest complexe ondernemersfonds van Nederland worden genoemd. Niet alleen kent de gemeente maar liefst 89 kernen, om een groot draagvlak te creëren is er een enorme diversiteit aan regelingen.

Dat maakte de taak van de organisatie en met name die van de Fondsmanager uitdagend. Door een strikte toepassing van de regels en afspraken is er een hoge mate van transparantie ontstaan. Mede door een actieve en pro-actieve inzet van de Fondsmanager hebben ondernemers in de gemeente hun suggesties voor besteding van de beschikbare gelden gerealiseerd zien worden. Een zorgvuldige tweerichtingscommunicatie met alle betrokkenen was daarbij van essentieel belang.

Vanaf nu zet ik mijn expertise graag in voor andere ondernemersfondsen. Voor het initieel opzetten van een startende organisatie, waarbij het inwerken van de Fondsmanager centraal staat. Of voor het op interimbasis verrichten van hand- en spandiensten.

Taken

In mijn optiek is de Fondsmanager verantwoordelijk voor de complete dagelijkse gang van zaken binnen het Fonds en voor het voeren van de (inhoudelijke) backoffice van het secretariaat, inclusief de communicatie. Hij/zij doet dat in opdracht van het stichtingsbestuur.

Tot de werkzaamheden behoren onder meer het beoordelen van aanvragen, het voorbereiden en afwikkelen van bestuursvergaderingen, het organiseren van bijeenkomsten, het informeren van ondernemers(verenigingen), het verzorgen van de interne administratie en de afstemming en communicatie met de gemeente over het Fonds.

De Fondsmanager is, in samenwerking met het bestuur, verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en transparante verantwoording van het Fonds. Tevens draagt hij zorg voor een adequate verwerking van de bestede fondsmiddelen, de retributiecompensatie, het beheer van de content van de website en de assistentie van het bestuur bij haar werkzaamheden.

Mijn passie voor het fenomeen Ondernemersfonds staat garant voor een enthousiaste inzet. Mijn kennis en ervaring van het fenomeen Ondernemersfonds voor een efficiënte, resultaatgerichte uitvoering en een geoliede samenwerking met alle betrokken partijen.


Lees ook "Ondernemersfondsen in crisistijd"

Ervaring

2020-heden
Interim Fondsmanager/
Adviseur ondernemersfondsen

Bureau Blaauwberg, Leiden

2019-heden

Contractpartner 1ItNet BV
1ITNET is een bedrijf dat zich specialiseert in het maken van technische online oplossingen. Het kantoor bevindt zich in Axel.

1999-heden

Eigenaar Web-Works

2016-2020
Fondsmanager

Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

2011-2018
Director International Events

World Egg Throwing Federation
Located Swaton, Lincs, UK

2014-2015
Voorzitter

Stuurgroep Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

1971 - 2003
Onderwijsvoorbereiding Operationele Dienst

Koninklijke Marine

1992-2000
Hoofd Sector KM

FNV/AFMP

VAARDIGHEDEN

Microsoft Excel
HTML / CSS3
Microsoft Word
Verenigingsrecht
Duits
Engels

CONTACT

Jacques Hoogenboom

Telefoon:

06 14 020 330

Email:
jacques@hoogenboom.info

© 2020 door Jacques Hoogenboom /Web-Works.nl